Przetargi

18.05.2022

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej. w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

11.05.2022

Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 2 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 2 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

04.03.2022

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu ocieplenia na ścianie szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głębokiej nr 14 w Bielsku-Białej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu ocieplenia na ścianie szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głębokiej nr 14 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


20.10.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej.

Składamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie powierzchniowej inwenatryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 46 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


28.09.2021

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia ekspertyzy budowlanej konstrukcji stropodachu wentylowanego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej.

Składamy zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia ekspertyzy budowlanej konstrukcji stropodachu wentylowanego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


27.07.2021

Konkurs ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z kolorystyką elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 6 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z kolorystyką elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej nr 6 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


28.05.2021

Konkurs ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompleksowego remontu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mieszka I nr 23 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


24.03.2021

Drugi konkurs ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej.

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


03.03.2021

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykoananie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej. w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


27.01.2021

Konkurs ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót malarskich klatek schodowych I i II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 36C w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


08.01.2021

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej w budynku przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


11.09.2020

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z ociepleniem i kolorystyką elewacji w budynku przy ul. Zwierzynieckiej nr 14 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z ociepleniem i kolorystką elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zwierzynieckiej nr 14 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


26.08.2020

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowego utrzymania czystości dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert dot. kompleksowego utrzymania czystości dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.
Szczegółowy zakres usługi określono w specyfikacji kompleksowych usług porządkowych
- specyfikacja: [ kliknij tutaj ]


22.07.2020

Zapytanie ofertowe dot. wykonania robót brukarskich dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert dot. wykonania robót brukarskich dla nieruchomości dla nieruchomości przy ul. Pliszek nr 2-4c w Bielsku-Białej.
Szczegółowy zakres usługi określono w specyfikacji robót brukarskich
- specyfikacja: [ kliknij tutaj ]


08.06.2020

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowych usług porządkowych dla nieruchomości przy ul. Norberta Barlickiego nr 19 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert dot. kompleksowych usług porządkowych dla nieruchomości przy ul. Norberta Barlickiego nr 19 w Bielsku-Białej.
Szczegółowy zakres usługi określono w treści zapytania ofertowego
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


25.02.2020

Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia i kolorystyki elewacji w budynku
przy ul. Słowackiego nr 18 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ocieplenia i kolorystki elewacji w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego nr 18 w Bielsku-Białej, w tym:
remont konserwatorski elewacji frontowej, docieplenie pozostałych elewacji, wymiana
pokrycia dachu, wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicach, malowanie klatki
schodowej, naprawa płyt balkonowych i balustrad, odtworzenie instalacji odgromowej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


16.09.2019

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


05.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


07.08.2018

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


20.06.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej [ kliknij tutaj ]


06.06.2018

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8
w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


21.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


14.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodników i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym
żelbetowym na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na na wykonanie remontu nawierzchni chodników i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym żelbetowym
na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


08.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


23.01.2018

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


27.12.2017

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


26.06.2017

Poszukujemy wykonawcy zabezpieczenia naruszonych umocnień cieku wodnego
przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej.

Informujemy, iż poszukujemy wykonawcy do wykonania zabezpieczenia naruszonych
umocnień cieku wodnego przepływającego przez teren posesji (od strony północno-wschodniej)
przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej. Wykonawców zainteresowanych wykonaniem
przedmiotowych robót prosimy o kontakt telefoniczny z Zarządcą - p. Maciejem
Witkowskim pod nr tel. +33 810 06 70.


24.05.2016

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


20.04.2017

Konkurs ofert na remont konserwatorski i kolorystykę elewacji frontowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego i kolorystyki
elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

18.04.2017

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama
Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza nr 9
w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

21.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej

Uwaga! Informujemy, iż w ogłoszeniu dot. konkursu ofert na wykonanie termomodernizacji
i izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego
nr 10A w Bielsku-Białej z dn. 17.03.2017 r. zamieszczono błędny przedmiar robót oraz kosztorys
ofertowy dotyczące Zadania 2 - izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem w wersji z użyciem
materiałów firmy Deitermann z odtworzeniem opaski, chodników i odwodnienia wokół budynku.
W dn. dzisiejszym, tj. 21 marca 2017 r. o godz. 14:15 w ww. ogłoszeniu zmieniono ww. pliki na
prawidłowe. Aktualne i poprawne wersje można pobrać z linków zamieszcznych w ogłoszeniu
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


17.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


09.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia dachu oraz częściowej wymiany stolarki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje: [ kliknij tutaj ]


12.01.2017

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


03.11.2016

Konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Wita Stwosza
nr 18 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Wita
Stwosza nr 18
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje:
[ kliknij tutaj ]


17.10.2016

Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem i wykusza na
zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem i wykusza
na zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje: [ kliknij tutaj ]


16.09.2016

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


21.07.2016

Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
na całym obwodzie budynku (z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann)
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje:
[ kliknij tutaj ]09.06.2016

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


26.04.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowych w budynku
mieszkalnym przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
(północnej i zachodniej) bez remontu balkonów B1, remontu ścian w części ponad dachem
oraz ścian kominów + odtworzenie instalacji odgromowej na dachu i zwodów pionowych
w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje:
[ kliknij tutaj ]


22.04.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany
stolarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje: [ kliknij tutaj ]


18.02.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej wraz
z remontem balkonów i loggii oraz pozostałych elewacji budynku przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej wraz
z remontem balkonów i loggii oraz pozostałych elewacji budynku przy ul. Piastowskiej nr 46
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


08.02.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu wraz z kolorystyką elewacji frontowej
budynku przy ul. Teodora Sixta nr 11 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu wraz z kolorystyką elewacji w budynku
wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


28.01.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


07.10.2015

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 5 budynkach
obejmujących:
1. Pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych na klatkach schodowych,
2. Pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych w mieszkaniach i
lokalach użytkowych,
3. Pomiar skuteczności uziemień instalacji w lokalach,
4. Pomiar uziemień i ciągłości przewodów instalacji odgromowej,
5. Wykonanie dokumentacji,
oraz na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w 3 budynkach zarządzanych przez naszą
firmę - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


18.09.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, dociepleniem stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


24.08.2015

Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu i naprawyścianki działowej i osłonowej
w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i naprawy ścianki działowej i osłonowej
w lokalu mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


11.08.2015

Konkurs ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


29.06.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
południowo-wschodniej wraz z remontem balkonów i loggii.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
południowo-wschodniej wraz zremontem balkonów i loggii w budynku przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


3.06.2015

Konkurs ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje [ kliknij tutaj ]


27.02.2015

Konkurs ofert na wykonanie zadań remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadań remontowych zgodnie ze specyfikacją
(zadania 1 i 2) w budynku przy
ul. Piastowskiej nr 26 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

20.02.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu kominów.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu kominów w budynku przy
ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dach.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku przy
ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


17.12.2014

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji oraz remontu balkonów.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji południowej i wschodniej (od podwórka) oraz remontu balkonów (3 szt.) od strony frontowej w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


09.10.2014

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji, odnowienia klatki schodowej z częściową wymianą instalacji gazowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki ścian elewacji, odnowienia klatki schodowej z częściową wymianą instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława Orkana nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


29.08.2014

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej południowej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


12.06.2014

Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na całym obwodzie budynku (z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann) w budynku przy ul. Piastowskiej nr 18 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


11.06.2014

Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych (w tym m.in. uszczelnienie przewodów kominowych poprzez montaż wkładów kominowych) w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


16.02.2014

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz robót towarzyszących w budynku przy ul. Teodora Sixta nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


13.02.2014

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 1 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


25.04.2013

Konkurs ofert na wynajem ściany szczytowej budynku pod reklamę wielkoformatową.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem ściany szczytowej pod reklamę wielkoformatową w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

29.11.2012

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ściany wschodniej elewacji wraz zkolorystyką.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej wschodniej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


05.09.2012

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych (piony wodne w mieszkaniach i poziomy w piwnicach) w budynku przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


04.09.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


25.06.2012

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 8 budynkach obejmujących:
1. Pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych na klatkach schodowych,
2. Pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
3. Pomiar skuteczności uziemień instalacji w lokalach,
4. Pomiar uziemień i ciągłości przewodów instalacji odgromowej,
5. Wykonanie dokumentacji,
oraz na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w 25 budynkach zarządzanych przez naszą firmę - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

11.06.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej północnej elewacji wraz z kolorystyką.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej północnej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 21A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


06.03.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 25 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


02.03.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


29.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mieszka I nr 7 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


23.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Piastowskiej nr 48 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


07.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Norberta Barlickiego nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


21.09.2011

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 36 budynkach zarządzanych przez naszą firmę, obejmujących:
1. Pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych na klatkach schodowych,
2. Pomiar izolacji przewodów w obwodach jedno i trójfazowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
3. Pomiar skuteczności uziemień instalacji w lokalach,
4. Pomiar uziemień i ciągłości przewodów instalacji odgromowej,
5. Wykonanie dokumentacji,
- szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku.
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


21.06.2011

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:
1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji oraz stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i klatek schodowych oraz remontom loggi,
2. odtworzenie instalacji odgromowej,
3. malowanie klatek schodowych,
4. wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych,
5. inne roboty towarzyszące: remont kominów w części ponad dachem, remont schodów zewnętrznych, chodników i zsypów węglowych,
w nieruchomości przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


25.05.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia oraz izolacji pionowej budynku wraz z drenażem oraz odtworzenie instalacji odgromowej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem oraz odtworzenie instalacji odgromowej w nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 4 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


08.03.2011

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:
1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychu, remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji,
2. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych (piony) z podejściami pod urządzenia sanitarne,
3. malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych,
4. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w metodzie Deitermanna z drenażem,
w nieruchomości przy ul. Wita Stwosza nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


23.02.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia z częściową wymianą stolarki oraz remontem schodów wejściowych do klatek schodowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z częściową wymianą stolarki oraz remontem schodów wejściowych do klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


17.02.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany elewacji północno-zachodniej (od strony wejść do klatek schodowych) w nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 42 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


14.10.2010

Konkurs ofert na wykonanie robót stolarskich

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót stolarskich w nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]


26.04.2010

Konkurs ofert na roboty budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje [ kliknij tutaj ]