Zapraszamy na nasz fan-page na Facebook-u
Polityka przetwarzania danyc osobowych i informacje o plikach cookie.
Prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania danych osobowych na niniejszej stronie. Używając strony www.royal-bielsko.pl wyrażają Państwo zgodnę na przetwarzanie wprowadzonych danych zgodnie z polityką przetwarzania danych. Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej.

Aktualności

16.09.2019

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Lubertowicza nr 3A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


14.08.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


01.07.2019

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2019 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2019 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 9 lipca 2019 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


18.06.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 21 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


04.06.2019

Zmiana numeru telefonu do zgłaszania awarii instalacji elektrycznej i domofonowej.

Informujemy, iż od dn. 4 czerwca 2019 r. ewentualne awarie instalacji elektrycznej lub domofonowej w budynkach zarządzanych przez naszą firmę po godzianach pracy Biura obsługi winny być zgłaszanie pod numerem telefonu 602 578 509.


30.04.2019

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2019 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.02.2019

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


05.02.2019

Konkurs ofert na wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wykonanie modernizacji kotłowni gazowej i przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.01.2019

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności tych gruntów. Tekst ustawy dostępny jest pod linkiem: [ kliknij tutaj ]
Podstawę do wpisu do księgi wieczystej stanowić będą zaświadczenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które w myśl przepisów przywołanej wyżej Ustawy winny być wydane do dnia 31 grudnia 2019 r.
Informacja o warunkach, na jakich użytkowanie wieczyste gruntu w przypadku poszczególnych właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych zostało przekształcone w prawo własności, zostanie Państwu przekazana indywidualnie i bezpośrednio przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
W związku z powyższym opłata za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2019 r. nie obowiązuje.
Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zachęcamy do zapoznania się z dotyczącym jej artykułem w portalu www.muratorplus.pl dostępnym pod linkiem: [ kliknij tutaj ]


31.12.2018

Odczyt wodomierzy na dzień 30.12.2018 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2018 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2019 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.12.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


31.10.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 listopada 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek - Dzień Zaduszny) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


07.08.2018

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.06.2018

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2018 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 30 czerwca 2018 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2018 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


20.06.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


06.06.2018

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8
w Bielsku-Białej
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mieszka I nr 8 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.05.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 1 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.04.2018

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2018 r. (środa) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


21.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


14.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie remontu nawierzchni chodników i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym
żelbetowym na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na na wykonanie remontu nawierzchni chodników i schodów
terenowych oraz na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z murem oporowym żelbetowym
na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.02.2018

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


23.01.2018

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.12.2017

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2017 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
31 grudnia 2017 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2018 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


27.12.2017

Konkurs ofert na wkonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z kolorystyką
przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz
z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


11.08.2017

Biuro obsługi nieczynne w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


30.06.2017

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2017 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
30 czerwca 2017 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie pod numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


26.06.2017

Poszukujemy wykonawcy zabezpieczenia naruszonych umocnień cieku wodnego
przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej.

Informujemy, iż poszukujemy wykonawcy do wykonania zabezpieczenia naruszonych
umocnień cieku wodnego przepływającego przez teren posesji (od strony północno-wschodniej)
przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej. Wykonawców zainteresowanych wykonaniem
przedmiotowych robót prosimy o kontakt telefoniczny z Zarządcą - p. Maciejem
Witkowskim pod nr tel. +33 810 06 70.


14.06.2017

Biuro obsługi nieczynne w dniu 16 czerwca 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


24.05.2017

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


27.04.2017

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


20.04.2017

Konkurs ofert na remont konserwatorski i kolorystykę elewacji frontowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu konserwatorskiego i kolorystyki
elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11
w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


18.04.2017

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama
Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany tylnej zachodniej elewacji
wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza nr 9
w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


31.03.2017

Wiosenna zbiórka elektrośmieci w Bielsku-Białej

W związku z ogłoszoną przez Urząd Miejski akcją zbiórki elektrośmieci, która będzi się
odbwać od dn. 4 kwietnia do dn. 8 czerwca 2017 r. zachęcamy mieszkańców naszego
miasta do skorzystania z możliwości łatwego pozbycia się zużytych, zepsutych lub
niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Z ogłoszeniem opublikowanym
na stronie internetowej Urzęd Miejskiego w Bielsku-Białej można zapoznać się tutaj:
[ Ogłoszenie ]. Bezpośredni link do harmonogramu akcji: [ Harmonogram ].


21.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej

Uwaga! Informujemy, iż w ogłoszeniu dot. konkursu ofert na wykonanie termomodernizacji
i izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego
nr 10A w Bielsku-Białej z dn. 17.03.2017 r. zamieszczono błędny przedmiar robót oraz kosztorys
ofertowy dotyczące Zadania 2 - izolacja pionowa ścian piwnic z drenażem w wersji z użyciem
materiałów firmy Deitermann z odtworzeniem opaski, chodników i odwodnienia wokół budynku.
W dn. dzisiejszym, tj. 21 marca 2017 r. o godz. 14:15 w ww. ogłoszeniu zmieniono ww. pliki na
prawidłowe. Aktualne i poprawne wersje można pobrać z linków zamieszcznych w ogłoszeniu
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


17.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10A w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji i izolacji fundamentów
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz izolacji pionowej ścian piwnic
i regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 10 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


09.03.2017

Konkurs ofert na wykonanie termomodernizacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia dachu oraz częściowej wymiany stolarki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


12.01.2017

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.12.2016

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2016 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
31 grudnia 2016 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


03.11.2016

Konkurs ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Wita Stwosza
nr 18 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót instalacyjnych w budynku przy ul. Wita
Stwosza nr 18
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


26.10.2016

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 października 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


17.10.2016

Konkurs ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem i wykusza na
zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ocieplenia części stropu nad garażem i wykusza
na zewnątrz budynku przy ul. Czesława Tańskiego nr 16 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


07.10.2016

Zbiórka elektrośmieci

Biuro ds. Gospodarki Odpadami poinformowało, iż na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku
-Białej firma Sky Recycling System Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych miejscach naszego miasta.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem ww. zbiórki: [ kliknij tutaj ]

Podwyżka cen energii cieplnej od dn. 1.10.2016 r.
Informujemy, iż P.K. THERMA Sp. z o.o. podniosła z dniem 1 października 2016 r. ceny
energii cieplnej - podwyżka wyniosła średnio ok. 1%. Powyższe nie spowoduje podwyżek
zaliczek na koszty centralnego ogrzewania dla członków Wspólnot Mieszkaniowych
zarządzanych przez naszą firmę i zostanie uwzględnione przy rocznym rozliczeniu kosztów.


09.06.2016

Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Cyniarskiej
nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


21.07.2016

Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
na całym obwodzie budynku (z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann)
w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje
w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.06.2016

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2016 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
30 czerwca 2016 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2016 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


09.06.2016

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


24.05.2016

Biuro obsługi nieczynne w dniu 27 maja 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


29.04.2016

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami
telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


26.04.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowych w budynku
mieszkalnym przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
(północnej i zachodniej) bez remontu balkonów B1, remontu ścian w części ponad dachem
oraz ścian kominów + odtworzenie instalacji odgromowej na dachu i zwodów pionowych
w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje
w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


22.04.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany
stolarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A
w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej nr 2A w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


18.02.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej wraz
z remontem balkonów i loggii oraz pozostałych elewacji budynku przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej wraz
z remontem balkonów i loggii oraz pozostałych elewacji budynku przy ul. Piastowskiej nr 46
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.02.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu wraz z kolorystyką elewacji frontowej
budynku przy ul. Teodora Sixta nr 11 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu wraz z kolorystyką elewacji w budynku
wielorodzinnym przy ul. Teodora Sixta nr 11 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.01.2016

Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


30.12.2015

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2015 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
31 grudnia 2015 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.12.2015

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2015 r.

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


26.11.2015

Ogłoszenie o możliwości wynajmu gabloty zlokalizowanej na elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem gabloty zlokalizowanej na elewacji budynku przy ul. 11-go Listopada nr 24 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]


07.10.2015

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 5 budynkach
oraz na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w 3 budynkach zarządzanych przez naszą
firmę - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]


18.09.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką, dociepleniem stropodachu oraz częściowej wymiany stolarki
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 12 w Bielsku-Białej- szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


24.08.2015

Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Listopadowej nr 50 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce
Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu i naprawyścianki działowej i osłonowej
w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i naprawy ścianki działowej i osłonowej
w lokalu mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej
- szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


11.08.2015

Konkurs ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.06.2015

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2015 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich
wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu
30 czerwca 2015 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2015 r.
Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki
pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą
formularza odczytu [ kliknij tutaj ].

Konkurs ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
południowo-wschodniej wraz z remontem balkonów i loggii.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji frontowej
południowo-wschodniej wraz zremontem balkonów i loggii w budynku przy
ul. Piastowskiej nr 46 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


3.06.2015

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
budynków położonych w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach
wspólnych budynków przy ul. Cyniarskiej nr 12, Dębowej nr 3, Mieszka I nr 7
w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3
w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe
informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

2.06.2015

Biuro obsługi nieczynne w dniu 5 czerwca 2015 r.

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.02.2015

Konkurs ofert na wykonanie zadań remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadań remontowych zgodnie ze specyfikacją
(zadania 1 i 2) w budynku przy
ul. Piastowskiej nr 26 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


20.02.2015

Konkurs ofert na wykonanie remontu kominów.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu kominów w budynku przy
ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu w budynku przy
ul. Olszówka nr 61 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


31.12.2014

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2014 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2014 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2015 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


24.12.2014

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2015 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


18.12.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 grudnia 2014 r.

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2014 r. (środa) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


17.12.2014

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji oraz remontu balkonów.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki elewacji południowej i wschodniej (od podwórka) oraz remontu balkonów (3 szt.) od strony frontowej w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


7.11.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 10 listopada 2014 r.

Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


09.10.2014

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji, odnowienia klatki schodowej z częściową wymianą instalacji gazowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i kolorystyki ścian elewacji, odnowienia klatki schodowej z częściową wymianą instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława Orkana nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.08.2014

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej południowej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


08.08.2014

Zmiana cen ciepła od dn. 1 września 2014 r.

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. poinformowało pismem nr FS/JF/142/2014 z dn. 25.07.2014 r. o podwyżce ceny ciepła od dnia 1 września 2014 r.
Mając jednak na uwadze fakt, iż w okresie grzewczym w I półroczu br. odnotowano stosunkowo wysokie temperatury, działając jako Zarządca podjęliśmy decyzję o niezwiększaniu wysokości zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w 2014 r. we Wspólntach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą firmę.


16.06.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 20 czerwca 2014 r.

Informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


12.06.2014

Konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na całym obwodzie budynku (z zastosowaniem materiałów izolacyjnych firmy Deitermann) w budynku przy ul. Piastowskiej nr 18 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi,
bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


11.06.2014

Konkurs ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dobudowy i przebudowy przewodów kominowych (w tym m.in. uszczelnienie przewodów kominowych poprzez montaż wkładów kominowych) w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 14 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.04.2014

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2014 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


16.02.2014

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem i dociepleniem ścian
zewnętrznych elewacji, dociepleniem stropodachu.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką, docieplenia stropodachu oraz robót towarzyszących w budynku przy ul. Teodora Sixta nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


13.02.2014

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką oraz robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 1 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


31.12.2013

Odczyt wodomierzy na dzień 30.12.2013 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniu 31 grudnia 2013 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2014 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


24.12.2013

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2014 składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

07.11.2013

Ostrzeżenie przed tlenkiem węgla.

W związku ze zbliżającą się zimą, a co za tym idzie rozpoczętym okresem grzewczym zwracamy Państwa uwagę na zwiększenie zgrożenia zatruciem tlenkiem węgla, szczególnie w lokalach ogrzewanych piecami węglowymi, kominkami, jak również piecami gazowymi dwufunkcyjnymi. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaną przez Straż Pożarną ulotką, która zawiera podstawowe informacje dotyczące tej problematyki. [ otwórz ulotkę ]


30.08.2013

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez SITA-ZOM S.A.

SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. opublikowała na swojej stronie internetowej interaktywny harmonogram odbioru odpadów komunalnych - bezpośredni odnośnik do harmonogramu dla budynków wielolokalowych mieszkalnych: [ kliknij tutaj ] oraz budynków wielolokalowych użytkowych [ kliknij tutaj ]


28.08.2013

Ogłoszenie o możliwości wynajmu gabloty zlokalizowanej na elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem gabloty zlokalizowanej na elewacji budynku przy ul. 11-go Listopada nr 24 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje: [ kliknij tutaj ]

14.07.2013

Biuro obsługi nieczynne w dniu 16 sierpnia 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2013 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.06.2013

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2013 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2013 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązki w tym zakresie przejmie na siebie Gmina Bielsko-Biała. To ona będzie teraz odpowiedzialna za ich odpowiednie zagospodarowanie. Samym odbiorem odpadów z terenu nieruchomości zajmie się firma świadcząca usługi w tym zakresie, która została wybrana w drodze ogłoszonego przez Gminę przetargu. Będzie ną firma SITA ZOM S.A. w Bielsku-Białej.

Za odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych użytkownicy lokali mieszkalnych będą płacić na rzecz Gminy opłatę za ich zagospodarowanie, określoną w Uchwale Nr XXXI/745/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28.05.2013 roku. Opłata ta naliczana będzie od ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu i będzie pobierana od:
- właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych: przez zarządcę budynku,
- najemców lokali komunalnych: przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Stawki opłat ustalone przez Radę Miejską obrazuje tabela, którą można pobrać tutaj: [ stawki ].

Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, jako zarządca nieruchomości wspólnej, złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z oświadczeniem o selektywnym zbieraniu odpadów przez mieszkańców budynku. Oznacza to, że będą Państwo zobowiązani do segregowania odpadów powstałych w gospodarstwie domowym i wrzucanie ich do odpowiednio oznaczonych pojemników, z podziałem na śmieci: „mokre” i „suche”.

UWAGA: Odpady z frakcji „mokre” należy wrzucać do pojemnika z oznaczeniem „mokre” w worku biodegradowalnym lub luzem.
Klasyfikacja odpadów na odpowiednie frakcje została przedstawiona w ulotce, przygotowanej przez Urząd Miasta Bielska-Białej. Przedmiotowa ulotka zostanie dotarczona do Państwa skrzynek listowych.


Pozostałe odpady, nie zaliczane do frakcji „mokre” i „suche”, należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Zbiórki Selektywnej, który mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej nr 315D. Do takich odpadów zalicza się przede wszystkim: odpady niebezpieczne, jak: przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe (stare meble, dywany, itp.), zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane i inne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w załączonej ulotce.
UWAGA: odpady dostarczane do ww. punktu przyjmowane są bezpłatnie.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz tzw. elektrośmieci będzie prowadzony także na dotychczasowych zasadach, to jest z terenu nieruchomości lub z oznaczonych miejsc, po uprzednim ogłoszeniu przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej zbiórki tych odpadów.
Mieszkańcy ogrzewający swoje mieszkania piecami węglowymi lub kominkami, powstały po spaleniu popiół, składać będą do odrębnych pojemników (metalowych), które będą opróżniane od 1 października danego roku do 30 kwietnia roku następnego.

Pojemniki na odpady gromadzone selektywnie (na papier, szkło, plastik), do tej pory znajdujące się w śmietnikach, zostaną stamtąd usunięte. Tego typu pojemniki, umiejscowione w tzw. gniazda dzwonów, zostaną ustawione w niektórych miejscach na terenie osiedli mieszkaniowych i innych punktach w mieście.

Prawidłowa prowadzona segregacja śmieci, to niższe opłaty za ich odbiór.

Więcej informacji o nowych zasadach gospodarowania odpadami znajdą Państwo na stronie: www.czystemiasto.bielsko-biala.pl


24.05.2013

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 maja 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 31 maja 2013 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


25.04.2013

Konkurs ofert na wynajem ściany szczytowej budynku pod reklamę wielkoformatową.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem ściany szczytowej pod reklamę wielkoformatową w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

24.04.2013

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2013 r. (czwartek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


27.03.2013

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt.
07.03.2013

Zbiórka elektrośmieci
Od 13 marca do 26 czerwca 2013 r. firma Biosystem S.A. - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przeprowadzi zbiórkę elektrośmieci. Na terenie naszego miasta odbędzie się 30 zbiórek w miejscach, które zostały wskazane przez Rady Osiedli.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: [ kliknij tutaj ]


27.12.2012

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2012 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 31 grudnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2013 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


19.12.2012

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Biuro obsługi czynne krócej w dniu 24 grudnia 2012 r.
Informujemy, że Biuro obsługi w dniu 24 grudnia 2012 r. (poniedziałek) będzie czynne w godz. 7:00 - 13:00.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


29.11.2012

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 16 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z dociepleniem ściany wschodniej elewacji wraz z kolorystyką.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej wschodniej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Piastowskiej nr 15 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.10.2012

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 listopada 2012 r.
Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2012 r. (piątek po dniu Wszystkich Świętych) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


11.09.2012

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


06.09.2012

Fan-page ROYAL-a na Facebook

Utworzyliśmy nasz firmowy fan-page na portalu www.facebook.com dostępny pod adresem: www.facebook.com/RoyalBielsko. Zapraszamy do polubienia!


05.09.2012

Konkurs ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych (piony wodne w mieszkaniach i poziomy w piwnicach) w budynku przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


04.09.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Stanisława Skrzydlewskiego nr 9 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


28.06.2012

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2012 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2012 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 lipca 2012 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


25.06.2012

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 8 budynkach oraz na wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w 25 budynkach zarządzanych przez naszą firmę - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

11.06.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ściany północnej elewacji.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany szczytowej pólnocnej elewacji wraz z kolorystyką w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 21A w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


04.06.2012

Biuro obsługi nieczynne w dniu 8 czerwca 2011 r.
Informujemy, iż w dniu 8 czerwca 2011 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


23.04.2012

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2012 r. (środa) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


22.04.2012

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


03.04.2012

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt.

06.03.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Wita Stwosza nr 25 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


02.03.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


29.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mieszka I nr 7 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


23.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Piastowskiej nr 48 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


07.02.2012

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z montażem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Norberta Barlickiego nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]


28.12.2011

Galeria fotografii budynków

Wybrane budynki, zarządzane przez naszą firmę możecie Państwo obejrzeć na zdjęciach zamieszczonych w galerii dostępnej w zakładce [ Klienci ], lub pod bespośrednim linkiem Galeria.

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2011 r.
Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 31 grudnia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 11 stycznia 2012 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


20.12.2011

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!


07.11.2011

Formularz zapytania ofertowego na stronie

Informujemy, iż udostępniliśmy dla naszych potencjalnych klientów formularz zapytania ofertowego, który dostępny jest w zakładcde Oferta


26.10.2011

Biuro obsługi nieczynne w dniu 31 października 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 31 października 2011 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


03.10.2011

Ostrzeżenie

W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, że w niektórych budynkach pojawiają się obce osoby, które podają się za Zarządcę nieruchomości, pracowników administracji lub firmy działające na zlecenie, bądź w porozumieniu z Zarządcą. Ostrzegamy Państwa przed wpuszczaniem do mieszkań obcych osób podszywających się pod pracowników i współpracowników firmy ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Sp. J.
Pracownicy firm działających na nasze zlecenie, jeżeli nie są osobiście znani właścicielowi, bądź najemcy lokalu, powinni przedstawić się podając imię i nazwisko oraz wylegitymować stosownym upoważnieniem podpisanym przez Zarządcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności upoważnienia prosimy o telefon do biura obsługi w celu weryfikacji.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy firm współpracujących z nami nie pobierają żadnych opłat od właścicieli, czy najemców lokali - wpłaty zobowiązań względem Wspólnot Mieszkaniowych dokonuje się wyłącznie na właściwy rachunek bankowy danej Wspólnoty Mieszkaniowej. Firmy współpracujące z nami nie prowadzą też akwizycji, ani innych akcji polegających na sprzedaży mieszkańcom jakichkolwiek urządzeń, towarów, bądź usług.


21.09.2011

Konkurs ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w 36 budynkach zarządzanych przez naszą firmę - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kpt. Henryka Boryczki nr 11 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku.
Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


16.09.2011

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


15.09.2011

Ubezpieczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 05.09.2011 r. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez naszą firmę zostały ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej w GENERALI T.U. SA

Miejsce na reklamę
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Słowackiego 30 w Bielsku-Białej posiada na ogrodzeniu posesji miejsce przeznaczone na ekspozycję banerów reklamowych. W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem obsług. Zdjęcie lokalizacji: [ kliknij tutaj ]


14.09.2011

Indywiduane rachunki bankowe do wpłat z tytułu własności lokalu

Mając na celu usprawnienie obsługi księgowej Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli lokali z dniem 1 września 2011 r. wprowadzony został System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą firmę. W związku z powyższym do wszystkich właścicieli lokali zostały dostarczone stosowne informacje o obowiązujących indywidualnych numerach rachunków bankowych. Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na podane w ww. informacji numery rachunków bankowych.
Książeczki opłat po uprzednim zamówieniu można odbierać w Biurze Obsługi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi.


19.07.2011

Szansa na nowe place zabaw w Bielsku-Białej

W ślad za portalem www.bielsko-biala.pl informujemy, iż jest szansa na 4 nowe place zabaw w Bielsku-Białej. W celu zapoznania się ze szczegółami odsyłamy Państwa bezpośrednio do ww. portalu: [ kliknij tutaj ]


28.06.2011

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2011 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 29 czerwca 2011 r. do 1 lipca 2011 r. (najpóźniej w dniu 2 lipca 2011 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2011 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.06.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia, malowanie klatek schodowych, odtworzenie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych oraz innych robót.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji, malowanie klatek schodowych, odtworzenie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych oraz innych robót budowlanych w nieruchomości przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 3 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Biuro obsługi nieczynne w dniu 24 czerwca 2011 r.
Informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2011 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


25.05.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z przebudową zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Wapiennej nr 42 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia oraz izolacji pionowej budynku wraz z drenażem oraz odtworzenie instalacji odgromowej.
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem oraz odtworzenie instalacji odgromowej w nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 4 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


21.04.2011

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt.

Biuro obsługi nieczynne w dniu 2 maja 2011 r.
Informujemy, iż w dniu 2 maja 2011 r. (poniedziałek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


20.04.2011

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


08.03.2011

Konkurs ofert na wykonanie robót remontowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych:
1. docieplenie ścian zewnętrznych elewacji z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychu, remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji,
2. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych (piony) z podejściami pod urządzenia sanitarne,
3. malowanie klatek schodowych z wykonaniem gładzi gipsowych,
4. wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w metodzie Deitermanna z drenażem,
w nieruchomości przy ul. Wita Stwosza nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]


23.02.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia z częściową wymianą stolarki oraz remontem schodów wejściowych do klatek schodowych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji z częściową wymianą stolarki oraz remontem schodów wejściowych do klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 22 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


17.02.2011

Konkurs ofert na wykonanie docieplenia.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia ściany elewacji północno-zachodniej (od strony wejść do klatek schodowych) w nieruchomości przy ul. Piastowskiej nr 42 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]
04.01.2011

Biuro obsługi nieczynne w dniu 7 stycznia 2011 r.

Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2011 r. (piątek po święcie Trzech Króli) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.12.2010

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2010 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 grudnia 2010 r. do 01 stycznia 2011 r. (najpóźniej w dniu 02 stycznia 2011 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2011 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


21.12.2010

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Jednocześnie informujemy, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2010 r. (piątek) Biuro obsługi będzie czynne w godzinach 7:00 - 12:00.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości po godzinach pracy Biura pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


07.11.2010

Biuro obsługi nieczynne w dniu 12 listopada 2010 r.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada 2010 r. (piątek) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


14.10.2010

Konkurs ofert na wykonanie robót stolarskich

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót stolarskich w nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośredni link: [ kliknij tutaj ]


13.10.2010

Piwnica do adaptacji na lokal użytkowy - wciąż aktualne!

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem nr 6 w ścisłym centrum (obok Pl. Chrobrego) posiada piwnicę o powierzchni użytkowej ok. 84 m2 z bezpośrednim wejściem od strony ulicy do adaptacji na lokal użytkowy typu klub, kawiarnia, pub. Fotografie piwnicy dostępne pod linkiem [ kliknij tutaj ]
Ponadto istnieje możliwość zaadaptowania dodatkowo piwnicy o powierzchni ok. 46 m2 zlokalizowanej w sąsiednim budynku (zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej), która jest połączona z piwnicą budynku przy ul. Nad Niprem nr 6.
Informujemy także, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych piwnic.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządcy.


06.09.2010

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


27.06.2010

Odczyt wodomierzy na dzień 30.06.2010 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 30 czerwca do 01 lipca 2010 r. (najpóźniej w dniu 02 lipca 2010 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 lipca 2010 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


22.06.2010

Informacja dot. podwójnego podatku VAT od mediów naliczanego przez ZGM dla najemców mieszkań komunalnych.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony najemców mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ROYAL - M. Wikowski & A. Cielecki, Sp. J. informujemy, iż Wspólnoty Mieszkaniowe posiadają indywidualne umowy o dostawę mediów (m. in. ciepło, zimna woda i odprowadzenie ścieków) z właściwymi dostawcami. Dostawcy dokonują sprzedaży na rzecz poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych dokumentując ten fakt fakturą VAT. Rozliczenie wewnątrz Wspólnoty Mieszkaniowej odbywa się kwotami brutto na poszczególnych właścicieli lokali, w tym na Gminę Bielsko-Biała reprezentowaną przez ZGM. Rozliczenie takie nie stanowi obrotu w myśl przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a więc nie wiąże się z wystawianiem faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową dla swoich członków - właścicieli lokali.

Fakt, iż dokonując rozliczeń z lokatorami mieszkań komunalnych ZGM dolicza drugi raz podatek VAT jest niezależny od Wspólnoty Mieszkaniowej, ani od Zarządcy budynku. Problem podwójnego opodatkowania podatkiem VAT lokatorów mieszkań komunalnych wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz organizacji formalno-prawnej ZGM i jest wewnętrzną sprawą pomiędzy właścicielem lokalu (tj. Gminą Bielsko-Biała działającą przez ZGM) a najemcą lokalu.

Na powyższy stan nie ma wpływu ani Wspólnota Mieszkaniowa, ani Zarządca nieruchomości.29.05.2010

Biuro obsługi nieczynne w dniu 4 czerwca 2010 r.

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2010 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) Biuro obsługi będzie nieczynne.
Zgłaszanie ewentualnych awarii w częściach wspólnych nieruchomości pod numerami telefonów podanymi w zakładce [ Kontakt ].


28.05.2010

Zmiana banku obsługującego Wspólnoty Mieszkaniowe

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż wynegocjowaliśmy korzystne warunki obsługi bankowej rachunków Wspólnot Mieszkaniowych przez PKO BP S.A. Najważniesze zmiany to znacznie niższa prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki w placówkach PKO BP S.A. (prowizja od wpłaty na każdy z rachunków w wysokości 90 gr) oraz znacznie większa liczba miejsc, w których zaliczki będzie można wpłacić za tak niską opłatą (wyszystkie placówki PKO BP S.A. na terenie miasta Bielska-Białej).
Zmiana kont nastąpi w miesiącach czerwcu i lipcu br. przy czym rachunki bankowe w Kredyt Bank S.A. będą jeszcze czynne w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowych rachunków w PKO BP S.A. Właściciele lokali w poszczególnych Wspólnotach zostaną powiadomieni stosownymi pismami o nowych numerach rachunków.


27.04.2010

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


26.04.2010

Konkurs ofert na roboty budowlane

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - szczegółowe informacje w zakładce Przetargi, bezpośreni link: [ kliknij tutaj ]
25.04.2010

Piwnica do adaptacji na lokal użytkowy - wciąż aktualne!

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem nr 6 w ścisłym centrum (obok Pl. Chrobrego) posiada piwnicę o powierzchni użytkowej ok. 84 m2 z bezpośrednim wejściem od strony ulicy do adaptacji na lokal użytkowy typu klub, kawiarnia, pub. Fotografie piwnicy dostępne pod linkiem [ kliknij tutaj ]
Ponadto istnieje możliwość zaadaptowania dodatkowo piwnicy o powierzchni ok. 46 m2 zlokalizowanej w sąsiednim budynku (zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej), która jest połączona z piwnicą budynku przy ul. Nad Niprem nr 6.
Informujemy także, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych piwnic.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządcy.


28.12.2009

Odczyt wodomierzy na dzień 31.12.2009 r.

Prosimy użytkowników lokali (właścicieli i najemców) o podanie odczytów wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu. Odczyt powinien być dokonany w dniach od 31 grudnia 2009 r. do 01 stycznia 2010 r. (najpóźniej w dniu 02 stycznia 2010 r.) i dostarczony do biura Zarządcy najpóźniej do dnia 10 stycznia 2010 r. Odczyty można podać na Karcie odczytu dostarczonej każdemu z Państwa do skrzynki pocztowej, telefonicznie po numer biura Zarządcy +33 810 06 70 lub za pomocą formularza odczytu [ kliknij tutaj ].


19.12.2009

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Jednocześnie informujemy, że 24.12.2009 r., tj. w Wigilię Bożego Narodzenia biuro obsługi będzie nieczynne. Ewentualne awarie w częściach wspólnych nieruchomości prosimy zgłaszać pod numery telefonów alarmowych.


18.12.2009

Ostrzeżenie

W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, że w niektórych budynkach pojawiają się obce osoby, które podają się za Zarządcę nieruchomości lub pracowników administracji. Ostrzegamy Państwa przed wpuszczaniem do mieszkań obcych osób podszywających się pod pracowników firmy ROYAL - M. Witkowski & A. Cielecki, Sp. J.
Pracownicy naszej firmy, jeżeli nie są osobiście znani właścicielowi, bądź najemcy lokalu, powinni przedstawić się podając imię i nazwisko oraz wylegitymować stosowną legitymacją pracownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności legitymacji, bądź tożsamości pracownika prosimy o telefon do biura obsługi w celu weryfikacji.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy naszej firmy nie pobierają żadnych opłat od właścicieli, czy najemców lokali - wpłaty zobowiązań względem Wspólnot Mieszkaniowych dokonuje się wyłącznie na właściwy rachunek bankowy danej Wspólnoty Mieszkaniowej.


23.11.2009

Piwnica do adaptacji na lokal użytkowy

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem nr 6 w ścisłym centrum (obok Pl. Chrobrego) posiada piwnicę o powierzchni użytkowej ok. 84 m2 z bezpośrednim wejściem od strony ulicy do adaptacji na lokal użytkowy typu klub, kawiarnia, pub. Fotografie piwnicy dostępne pod linkiem [ kliknij tutaj ]
Ponadto istnieje możliwość zaadaptowania dodatkowo piwnicy o powierzchni ok. 46 m2 zlokalizowanej w sąsiednim budynku (zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej), która jest połączona z piwnicą budynku przy ul. Nad Niprem nr 6.
Informujemy także, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą przedmiotowych piwnic.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządcy.


14.08.2009

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbliża się termin kolejnej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowanej przez SITA ZOM S.A. - terminarz akcji dostępny jest pod linkiem [ kliknij tutaj ]


13.08.2009

Wpłaty z tytułu własności lokali

Kredyt Bank S.A. pismem nr 1350/AM/25/2009 z dnia 31.07.2009 r. poinformował, że od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych przez osoby nie posiadające konta w Kredyt Bank S.A. począwszy od dn. 01.09.2009 r. będzie pobierana prowizja w wysokości 0,4% wpłaty, jednak nie mniej niż 5,00 zł
W związku z powyższym proponujem Właścicielom, którzy nie posiadają rachunków osobistych w Kredyt Bank S.A., rozważenie dokonywania wpłat w innych placówkach, np. w urzędach pocztowych, gdzie wpłaty objęte są znacznie niższą prowizją.


12.08.2009

Ubezpieczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 05.08.2009 r. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez naszą firmę zostały ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wynegocjowane korzystne warunki ubezpieczenia zapewniają pełną ochronę budynków na wypadek zdarzeń losowych i ewentualnych szkód powstałych na terenie nieruchomości.