Formularz odczytu wodomierzy

Prosimy podać odczyty wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu zgodnie ze stanem w dniu
30 czerwca 2020 r. w zaokrągleniu do pełnych m3. Prosimy o szczególnie uważne wypełanianie pól
numerów fabrycznych wodomierzy. W polu Adres lokalu prosimy podać nazwę ulicy oraz numer
budynku i numer lokalu, którego dotyczy odczyt np. ul. Przykładowa nr 12/1.
Adres lokalu:
Licznik nr 1: Medium: Nr fabryczny: Stan na 30.06.2020 r.:
Licznik nr 2: Medium: Nr fabryczny: Stan na 30.06.2020 r.:
Licznik nr 3: Medium: Nr fabryczny: Stan na 30.06.2020 r.:
Licznik nr 4: Medium: Nr fabryczny: Stan na 30.06.2020 r.:
Zapraszamy na nasz fan-page na Facebook-u