Formularz odczytu wodomierzy

Prosimy podać odczyty wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalu zgodnie ze stanem w dniu
31 grudnia 2017 r. w zaokrągleniu do pełnych m3. Prosimy o szczególnie uważne wypełanianie pól
numerów fabrycznych wodomierzy. W polu Adres lokalu prosimy podać nazwę ulicy oraz numer budynku i numer lokalu, którego dotyczy odczyt np. ul. Przykładowa nr 12/1.
Zgłaszający: Adres lokalu: E-mail:
Licznik nr 1: Medium: Nr fabryczny: Stan na 31.12.2017 r.:
Licznik nr 2: Medium: Nr fabryczny: Stan na 31.12.2017 r.:
Licznik nr 3: Medium: Nr fabryczny: Stan na 31.12.2017 r.:
Licznik nr 4: Medium: Nr fabryczny: Stan na 31.12.2017 r.:
Zapraszamy na nasz fan-page na Facebook-u