Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej - konkurs ofert na wykonanie robót stolarskich:

Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie robót stolarskich polegających na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej i renowacji drzwi wejściowych – zakres robót zgodnie z opisem: [ kliknij tutaj ].

Oferty w zamkniętych kopertach zawierające cenę wykonania robót z podziałem na poszczególne zadania wraz z podaniem terminu wykonania prac oraz uwierzytelnioną kserokopią dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej należy złożyć w siedzibie Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 (II piętro) w terminie do dn. 27.10.2010 r. do godz. 9:00.
Preferowany termin realizacji robót: do 30.11.2010 r. i do 31.05.2011 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową. Zastrzegamy swobodę w wyborze oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Ryszard Zeman – tel 33 810 06 70.