Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11-go Listopada nr 24 w Bielsku-Białej
- Ogłoszenie o możliwości wynajmu gabloty zlokalizowanej na elewacji.


Działając jako Zarządca części wspólnych nieruchomości przy ul. 11-go Listopada nr 24
w Bielsku-Białej informujemy, że Wspólnota posiada przeznaczoną do wynajęcia gablotę zlokalizowaną na
elewacji budynku.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zawierających proponowany okres najmu oraz wysokość czynszu
do biura Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

Wizualizacja budynku: